top of page

Saseye kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Saseye, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Saseye verstrekt. 

 

De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt:

  1. Uw voor- en achternaam

  2. Uw telefoonnummer

  3. Uw mailadres

 

Saseye verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Saseye uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

 

Saseye bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

 

Saseye verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Saseye gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Saseye. Saseye zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Saseye neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.

SASEYE LOGO.png
bottom of page